CISCO EPC 2425 - DOCSIS 2.0 - Telewizja Kablowa TEOSAT

Przejdź do treści

Menu główne:

CISCO EPC 2425 - DOCSIS 2.0

INTERNET > TECHNOLOGIA DOCSIS > MODEMY > ARCHIWUM
Bezprzewodowy modem kablowy CISCO EPC2425. ( Sprzedaż ZAKOŃCZONA )

Panel przedni modemu kablowego CISCO EPC2425.Na panelu przednim umieszczone są wskaźniki służące do wyświetlenia informacji na temat zasilania, statusu połączenia i błędów.1 - DIODA ZASILANIA (Power)

Gdy świeci światłem stałym
- Modem kablowy jest podłączony do sieci elektrycznej

2 - DIODA ODBIORU (DS)

Gdy miga
- Odbieranie danych (downstream) LOGOWANIE

3 - DIODA WYSYŁANIA (US)

Gdy miga
- Wysyłanie danych (upstream) LOGOWANIE

4 - DIODA POŁĄCZENIA (ONLINE)

Gdy świeci światłem stałym
- Połączenie uzyskane

5 - DIODA POŁĄCZENIA KABLOWEGO (ETHERNET - 4 szt.)

Gdy miga
- Wysyłanie lub odbieranie danych przez komputer podłączony kablowo do modemu

6 - DIODA POŁĄCZENIA WiFi (WIRELESS LINK)

Gdy miga
- Wysyłanie lub odbieranie danych przez urządzenia podłączone bezprzewodowo do modemu

7 - DIODA WiFi SETUP (WIRELESS SETUP)

Gdy miga
- użytkownik ma włączoną konfigurację sieci bezprzewodowej, aby dodać nowych klientów bezprzewodowych w sieci bezprzewodowej.

8 i 9 - DIODY POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO (TEL 1 i TEL 2)

W chwili obecnej nie wykorzystywane


Podczas normalnego działania modemu diody POWER, DS, US i ONLINE
świecą się światłem stałym.

Panel tylny modemu kablowego CISCO EPC2425.

Na panelu tylnym umieszczone zostały gniazda przewodów, gniazdo przewodu zasilającego oraz antena WiFi.1 - POWER - 15VDC
- To złącze służy do podłączenia kabla zasilającego modemu kablowego.

2 - TELEPHONE - Gniazda RJ11
– porty do podłączenia aparatu telefonicznego (2 szt.). W chwili obecnej nie wykorzystywane.

3 - ETHERNET
- gniazda do podłączenia kablem typu skrętka dodatkowych komputerów poprzez połączenie kablowe (4 szt.).

4 - REBOOT EMTA - Przycisk RESET
– przycisk kasujący wszystkie ustawienia użytkownika (wraz z hasłem do sieci WiFi oraz hasłem autoryzacji do strony diagnostycznej). Użycie przycisku zarezerwowane dla doświadczonych użytkowników.

5 - WIRELESS SETUP(do trybu WPS)
- przycisk do dołączania urządzeń WiFi w trybie WPS – domyślnie tryb ten jest wyłączony.

6 - CABLE
- Port CABLE służy do podłączenia przewodu koncentrycznego Telewizji Kablowej.

7 - ANTENNA
- gniazdo do przykręcenia anteny WiFi będącej częścią wyposażenia modemu.

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu należy używać wyłącznie kabla i zasilacza sieciowego dostarczanego przez producenta wraz z modemem kablowym.


WAŻNE - WENTYLACJA- Obudowa modemu posiada otwory wentylacyjne chroniące urządzenie przed przegrzaniem. Dla zapewnienia niezawodności sprzętu nie wolno zasłaniać tych otworów.


Usuwanie usterek w pracy modemu.
DIODY na panelu przednim i błędy
.

PORADA
- Sprawdź wskaźniki na panelu przednim. Ustal, która dioda się nie świeci. Ta dioda, która się nie świeci oznacza miejsce, w którym wystąpił błąd tak jak opisano to w dalszych punktach.

DIODA ODBIORU (Receive) gaśnie podczas uruchamiania.

Połączenie odbierające nie zostało uzyskane.
DIODA ODBIORU (Receive) gaśnie podczas normalnego działania urządzenia.

Połączenie odbierające zostało zerwane.

DIODA WYSYŁANIA (Send) gaśnie podczas uruchamiania.

Połączenie wysyłające nie zostało uzyskane
DIODA WYSYŁANIA (Send) gaśnie podczas normalengo działania urządzenia.

Połączenie wysyłające zostało zerwane.

DIODA POŁĄCZENIA (Online) gaśnie podczas uruchamiania
.
Rejestracja adresu IP nie powiodła się
DIODA POŁĄCZENIA (Online) gaśnie podczas normalnego działania urządzenia
.
Połączenie IP zostało zerwane.

DIODA ZASILANIA (Power) gaśnie podczas uruchamiania
.
Przewód zasilający modemu kablowego nie jest właściwie podłączony do gniazdka
DIODA ZASILANIA (Power) gaśnie podczas normalnego działania urządzenia
.
Modem kablowy nie jest podłączony do gniazdka prądu elektrycznego.


PROBLEM - Zielona dioda POWER nie świeci się.


PORADA
- Sprawdź czy przewód zasilający jest właściwie podłączony do gniazdka w ścianie i do gniazda na tylnym panelu modemu kablowego. Sprawdź czy w gniazdu elektrycznym jest napięcie.

PROBLEM - Modem nie wysyła i nie odbiera danych.


PORADA
- Jeśli zgasną wszystkie diody oprócz ZASILANIA (Power) sprawdź czy odbiornik telewizyjny odbiera programy sieci TV Kablowej i czy jakość obrazu jest dobra. Jeśli odbiornik telewizyjny nie odbiera kanałów sieci TV Kablowej, połączenie modemowe nie może zostać zrealizowane. Sprawdź połączenia i stan przewodów koncentrycznych w Twoim mieszkaniu. Popraw połączenia kablowe, lub wezwij obsługę serwisową.

PORADA
- Jeśli świecą diody zielone (POWER, DS, US, ONLINE), a nie świeci dioda połączenia przewodowego komputera/ów ETHERNET, sprawdź połączenie Ethernetowe pomiędzy modemem kablowym a komputerem/koncentratorem.

PORADA
- Jeśli korzystasz z połączenia WiFi i świecą diody zielone (POWER, DS, US, ONLINE), a nie świeci dioda połączenia bezprzewodowego WIRELESS LINK, sprawdź konfigurację sieci bezprzewodowej w modemie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego